Mobiliteit

Een uitermate belangrijk aspect dat tegenwoordig bij alle facetten van de maatschappij terug komt: mobiliteit. Van het dagelijkse werk tot grote evenementen, altijd speelt mobiliteit een grote rol.

Mobiliteit kan gezien worden als het verplaatsen van mensen en goederen over alle beschikbare infrastructuur en met alle beschikbare vervoermiddelen. Dus ook fietsen en openbaar vervoer. Mobiliteit is daarmee breder dan alleen verkeer of parkeren. Het is het hoogste niveau waarmee we te maken hebben.

Feitelijk kunnen de andere thema's - verkeer, parkeren, bewegwijzering en vervoer - als onderdelen van mobiliteit opgevat worden. Door op het niveau van mobiliteit naar situaties te kijken worden dus automatisch de genoemde thema's meegenomen.

Bij evenementen en locaties ontstaat bijvoorbeeld een integraal plan voor het faciliteren van verkeersstromen en vervoersstromen, het plaatsen van bewegwijzering en het uitvoeren van parkeerbeheer.

Ook is het mogelijk om mobiliteitsanalyses uit te voeren. Hieruit komt naar voren wat de verdeling is over de vervoermiddelen: welk percentage komt met de auto, welk percentage met de fiets? Deze analyses zijn ook bijzonder geschikt voor bedrijven en bedrijvenparken, waar door groei bijvoorbeeld een parkeerprobleem dreigt te ontstaan.

Verder kan op diverse vlakken van mobiliteit een evaluatieonderzoek worden gedaan. Wat is het effect van een gratis abonnement op het openbaar vervoer? Hoe verdeelt het verkeer zich ten gevolge van een wegafsluiting? Vragen die ook bij werk in uitvoering van belang kunnen zijn.

 
Quivium
Verkeerskundig advies

Tel. 0541-356767
Email:
Wij streven er naar om de
informatie op deze website actueel te houden.
Desondanks kan aan de informatie op deze website geen
enkel recht worden ontleend. Quivium is een private onderneming
en is op geen enkele wijze verbonden met welke overheidsinstantie dan ook.

Contact - Voorwaarden - Privacyverklaring - Disclaimer - Website: Dinkel Systems